اجتماعی دهه ی فجر شخصیت ها و بزرگان

12 بهمن در تاریخ انقلاب اسلامی چگونه گذشت

این صفحه به بازگشت سید روح‌الله خمینی به ایران در جریان انقلاب ۱۳۵۷ ایران که طی آن در ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ سید روح‌الله خمینی پس از ۱۴ سال تبعید از فرانسه به ایران بازگشت اشاره دارد در روز 12 بهمن سال 57 هواپیمای حامل امام خمینی (ره) با نیم ساعت تاخیر در ساعت ۹ […]