اجتماعی دهه ی فجر مناسبت ها

20 بهمن در تاریخ انقلاب اسلامی ایران

این صفحه به وقایع و اتفاقات روز 20 بهمن سال 1357 اشاره دارد. که به مهمترین آن کشته شدن همافران به دست گاردشاهنشاهی می توان اشاره کرد. مهندس بازگارن نخست وزیر منصوب امام خمینی، در یک سخنرانی در دانشگاه تهران رئوس برنامه های دولت خود را روشن کرد. مهندس بازرگان در این سخنرانی گفت: ماموریتی […]