اجتماعی دهه ی فجر مناسبت ها

وقایع و اتفاقات روز 19 بهمن سال 57

این صفحه به وقعایع و اتفاقات روز 19 بهمن سال 1357 اشاره دارد. که به مهمترین آن بیعتهمافران با با امام (ره) اشاره کرد. در این روز به دنبال دعوت و تشویق روحانیون مبارز و سایرگروه های مذهبی از مردم. راه پیمایی عظیمی در کشور راه افتاد. در تهران مردم از خیابان های نیروی هوایی، […]