اجتماعی دهه ی فجر مقالات_فرهنگ مناسبت ها

21 بهمن در تاریخ انقلاب چگونه گذشت؟

این صفحه به اتفاقات و وقایع روز 21 بهمن سال 57 اشاره دارد. که به مهمترن آن مسلح شدن مردم و وارد شدن نیروی زرهی قزوین به خیابان ها . به دنبال درگیری های 20 بهمن  امروز با شدت بیشتری مردم به خیابان آمدند. در آغازین ساعات بامداد. یکی از سربازان که موفق شده بود […]

اجتماعی دهه ی فجر شخصیت ها و بزرگان

12 بهمن در تاریخ انقلاب اسلامی چگونه گذشت

این صفحه به بازگشت سید روح‌الله خمینی به ایران در جریان انقلاب ۱۳۵۷ ایران که طی آن در ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ سید روح‌الله خمینی پس از ۱۴ سال تبعید از فرانسه به ایران بازگشت اشاره دارد در روز 12 بهمن سال 57 هواپیمای حامل امام خمینی (ره) با نیم ساعت تاخیر در ساعت ۹ […]