اهل بیت

به بهانه روز آغازین فرمانروایی عشق

نهم ربیع الاول، مصادف با آغاز امامت موعودی است که چشم همه عاشقان و شیفتگان عدالت و انسانیت به راه اوست. عاشقان و شیفتگان آن حضرت در چنین روزی با حضور در مسجد مقدس جمکران با آن حضرت تجدید پیمان می کنند.