نشریه ی آل یاسین

نشریه آل یاسین ۱

این نشریه توسط واحد فرهنگی مسجدحجت ابن الحسن تهیه شده است و می توانید به شکل آزاد جهت نشر آن اقدام نمایید .   شماره ی ۱ : شهادت امام محمدباقر(ع) و روز عرفات دانلود به شکل pdf و لینک مستقیم