اجتماعی دهه ی فجر

14 بهمن در تاریخ انقلاب اسلامی چگونه گذشت

این صفحه به حوادث و اتفاقات روز 14بهمن سال 1357 میپردازد. از مهمترین وقایع این روز می توان به تشکیل دولت موقت استعفا نمایندگان مجلس و شهردار تهران اشاره کرد. کوچه ها و خیابان های اطراف مدرسه علوی در روز 14 بهمن از صبح زود پپذیرای سیل مشتاقان امام بود. حضرت امام نیز با حضور […]