مقالات_اهل بیت

ختم و توسل به حضرت حجه بن الحسن

    ختم و توسل   به حضرت حجه بن الحسن   زیر آسمان خارج   از سقف ایستاده با حال وضو رو به قبله هفتاد بار بگوید:   یا فارِسَ الْحِجازِ اَدْرِکنی یا اَبا صالِحُ الْمَهْدی اَدْرِکْنی یا اَبا الْقاسِمِ اَدْرِکْنی وَ لا تَدَغْنی اِنّی عاجِزٌ ذَلیلٌ