مقالات_اخلاق

احادیثی درباره توبه

احادیثی درباره توبه (۲)   -حضرت صادق علیه السلام فرمود: که رسول خدا (ص ) فرمود: خداى عزوجل فرماید بعزت و جلالم سوگند من بنده اى که بخواهم رحمتش کنم از دنیا بیرون نبرم تا اینکه هر گناهى کرده است (عوضش را) یا بوسیله بیمارى در تنش ، یا بتنگى در روزیش ، یا با […]