مقالات_اخلاق

دستورالعمل امام خمینی ( ره ) برای خودسازی جوانان

دستورالعمل امام خمینی ( ره ) برای خودسازی جوانان شاید اولین بار که بحث اخلاق را به معنی خودسازی آن شنیدم ، در اطاق کوچکی در جلوی مسجد شیخ عبدالحسینی در انتهای بازار کفاشهای تهران بود . آن موقعها تازه انقلاب شده بود و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تازه از به هم پیوستن هفت گروه […]