اجتماعی دهه ی فجر

۱۴ بهمن در تاریخ انقلاب اسلامی چگونه گذشت

این صفحه به حوادث و اتفاقات روز ۱۴بهمن سال ۱۳۵۷ میپردازد. از مهمترین وقایع این روز می توان به تشکیل دولت موقت استعفا نمایندگان مجلس و شهردار تهران اشاره کرد. کوچه ها و خیابان های اطراف مدرسه علوی در روز ۱۴ بهمن از صبح زود پپذیرای سیل مشتاقان امام بود. حضرت امام نیز با حضور […]