مقالات_علما

کرامات مرحوم شیخ رجبعلی خیاط رحمه الله علیه

                                                  پاداش خودداری از نگاه نامشروع یکی از همراهان جناب شیخ گفت:روزی با تاکسی از میدان سپاه پائین می آمدم ،دیدم خانمی بلندالا با چادر و خیلی خوش تیپ ایستاده،صورتم را […]