کتابخانه

کتابخانه شهید سلطانی وابسته به مسجد جامع حضرت حجه ابن الحسن عجل ا…

الحمد لله از سال ۱۳۸۰ به بعد کتابخانه مسجد فعالیت خود را آغاز نمود .که این کتابخانه بیش از ۵۰۰۰جلد کتاب مختلف در موضوعات مختلف در خود جادارد..نحوه فعالیت کتابخانه به صورت های زیر می باشد:

۱-دادن کتاب بصورت امانی به اعضاء که بصورت امانت چند روز در دست اعضاء می باشد.

۲- استفاده از کتاب در سالن مطالعه

۳-استفاده از سالن مطالعه که روزهای زوج خواهران می توانند از ساعت ۸ تا ۱۲ و ۲تا ۵ استفاده نمایند.وروزهای فرد برادران طبق همان ساعت می توانند استفاده نمایند.