کتابخانه

کتابخانه شهيد سلطاني وابسته به مسجد جامع حضرت حجه ابن الحسن عجل ا…

الحمد لله از سال 1380 به بعد كتابخانه مسجد فعاليت خود را آغاز نمود .كه اين كتابخانه بيش از 5000جلد كتاب مختلف در موضوعات مختلف در خود جادارد..نحوه فعاليت كتابخانه به صورت های زیر می باشد:

1-دادن كتاب بصورت اماني به اعضاء كه بصورت امانت چند روز در دست اعضاء مي باشد.

2- استفاده از كتاب در سالن مطالعه

3-استفاده از سالن مطالعه كه روزهاي زوج خواهران مي توانند از ساعت 8 تا 12 و 2تا 5 استفاده نمايند.وروزهاي فرد برادران طبق همان ساعت مي توانند استفاده نمايند.