صندوق قرض‌الحسنه

صندوق قرض الحسنه حضرت حجه ابن الحسن عجل ا… « وابسته به مسجد جامع حضرت حجه ابن الحسن عجل ا… » صندوق مذکور در سال ۱۳۶۵ تاسیس شد. نوع فعالیت آن صرفا اهداء وام به متقاضیان بوده است. هِئت موسس عبارتند از : ۱- حاج صفر شعبانی ۲- حاج داود شعبانی ۳- نظامعلی شعبانی ۴- حاج ماشاا… شعبانی ۵- حسین محمدی ۶- تیمور برچانی ۷- محمد حسن لطفی ۸- حاج گلعلی قنبری ۹- صفت ا… آشوری ۱۰- آیت ا… کاشانی ۱۱- عبدا… رمضانی ۱۲- حاج محمد کاظم چاوشان ۱۳- حاج محمد اسدی ۱۴- علی دهقان در تاریخ ۸/۱۰/۸۷ تحت شماره ۳۴۵ به ثبت رسید و هیئت مدیره آن انتخاب گردِید.

اسامی هیئت مدیره به شرح زیر می باشد : ۱- حاج صفر شعبانی ۲- حاج داود شعبانی ۳- علی دهقان ۴-تیمور بریجانی ۵- محمد حسن لطفی ۶- حسین محمدی ۷- امیری ۸- چاوشان مبلغ سرمایه این صندوق ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد . مبلغ وامی که به متقاضیان داده می شود از پولهای مردمی است که به صورت پس انداز در صندوق و در حسابها متمرکز است . در سالهای اول مبلغ وام از ۵۰۰۰۰ ریال شروع و بعد به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ، و در حال حاضر تا سقف ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به وام خواهان با ۴/۰ کارمزد و به مدت ۱۰ ماهه وام داده می شود . در ۳۰/۱۰/۸۶ جواز فعالیت این صندوق تحت شماره ۳۷/۱/۳/۵۱۶/۱/۱۳۱۴ در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر شد . آخرین هِئت مدیره در این صندوق بشرح زیر می باشد : ۱- حاج داود شعبانی ۲- حاج حسین محمدی ۳- زین العابدین جعفر صالحی ۴- خسرو احمدوند ۵- اسماعیل فریدونی ۶- حاج گلعلی قنبری ۷- حاج ماشاا… شعبانی بازرس فعلی صندوق آقای علی شاملو می باشند . هر سال به ۸۰۰ نفر وام داده می شود . وام ها اغلب برای جبران بدهی ، ازدواج، اجاره مسکن ، تحصیل و کشاورزی می باشد . این صندوق زیر نظر غیر مستقِیم سازمان محترم اقتصاد اسلامی ایران می باشد . و جزء صندوقهای نوع اول می باشد. مدیر عامل صندوق مذکور از سال ۷۹ تا حال آقای زین العابدین جعفر صالحی می باشند.