نشریه ی آل یاسین

نشریه آل یاسین 1

این نشریه توسط واحد فرهنگی مسجدحجت ابن الحسن تهیه شده است و می توانید به شکل آزاد جهت نشر آن اقدام نمایید .   شماره ی 1 : شهادت امام محمدباقر(ع) و روز عرفات دانلود به شکل pdf و لینک مستقیم