اجتماعی دهه ی فجر مقالات_فرهنگ مناسبت ها

۲۱ بهمن در تاریخ انقلاب چگونه گذشت؟

این صفحه به اتفاقات و وقایع روز ۲۱ بهمن سال ۵۷ اشاره دارد. که به مهمترن آن مسلح شدن مردم و وارد شدن نیروی زرهی قزوین به خیابان ها . به دنبال درگیری های ۲۰ بهمن  امروز با شدت بیشتری مردم به خیابان آمدند. در آغازین ساعات بامداد. یکی از سربازان که موفق شده بود […]