Category Archives: مقالات_حدیث

چرا رجب، ماه حرام است؟

با مرور روایات برجای مانده از امام باقر و امام صادق (علیهما‌السلام) می‌توان دریافت که منبع اصلی این احادیث پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) است. از این رو این روایات در منابع اهل سنت نیز دیده می‌شود. بنابراین ماه رجب و روایات مرتبط با آن می‌تواند یکی از محورهای مشترک میان مذاهب اسلامی باشد.

 

خصلتی که برازنده مۆمن نیست!

«ترس» و «حرص» و «بخل» با روح ایمان سازگار نیست، چرا که مۆمن، متّکى به خداست و آن کس که چنین تکیه گاهى دارد ترسى به خود راه نمى دهد، و بخیل و حریص نیست زیرا او به فضل و کرم الهى امیدوار مى باشد، و با این حال حرص و بخلى به او راه نمى یابد.

فضیلت خواندن آیه شهادت

توحید و شناخت خداوند رکن و اساس معارف دینی و محور آیات قرآن کریم است و رسیدن به آن بالاترین مرتبه کمال انسان. با اینکه تمام مطالب و موضوعات قرآن کریم با ارزش است، لکن آیات فراوانی در باب توحید بیان شده که از جایگاه و ارزش افزون تری برخوردار است چرا که هر اندیشه و هر عملی غیر توحیدی ارزشی ندارد.


کسانی که هرگز بوی بهشت را نمی شنوند!

خداوند سه گناه را نمى بخشد کسى که حق اجیرش را ندهد، و کسى که مهر زنش را ندهد، و کسى که شخصى حرّ را به عبد در آورد و بفروشد .