محتوا_منوی اصلی

ایتام و امور خیریه مسجد

امور ایتام ومستمندان مسجد جامع حضرت حجه ابن الحسن عجل ا… به عنایت خداوند واهل بیت علیهم السلام یکی از کارهای بزرگ مسجدجامع حضرت حجه ابن الحسن عجل ا… ایجاد  امور ایتام ومستمندان توسط امام جماعت مسجد می باشد.که این واحد ۱۵ خانواده مستمند وایتام را حدود دو سال است تحت پوشش خود دارد وبا […]

محتوا_منوی اصلی

ایتام و امور خیریه مسجد

امور ایتام ومستمندان مسجد جامع حضرت حجه ابن الحسن عجل ا… به عنایت خداوند واهل بیت علیهم السلام یکی از کارهای بزرگ مسجدجامع حضرت حجه ابن الحسن عجل ا… ایجاد  امور ایتام ومستمندان توسط امام جماعت مسجد می باشد.که این واحد ۱۵ خانواده مستمند وایتام را حدود دو سال است تحت پوشش خود دارد وبا […]

محتوا_منوی اصلی

کتابخانه مسجد

  کتابخانه شهید سلطانی وابسته به مسجد جامع حضرت حجه ابن الحسن عجل ا… الحمد لله از سال ۱۳۸۰ به بعد کتابخانه مسجد فعالیت خود را آغاز نمود .که این کتابخانه بیش از ۵۰۰۰جلد کتاب مختلف در موضوعات مختلف در خود جادارد..نحوه فعالیت کتابخانه به صورت های زیر می باشد: ۱-دادن کتاب بصورت امانی به […]

محتوا_منوی اصلی

کتابخانه مسجد

  کتابخانه شهید سلطانی وابسته به مسجد جامع حضرت حجه ابن الحسن عجل ا… الحمد لله از سال ۱۳۸۰ به بعد کتابخانه مسجد فعالیت خود را آغاز نمود .که این کتابخانه بیش از ۵۰۰۰جلد کتاب مختلف در موضوعات مختلف در خود جادارد..نحوه فعالیت کتابخانه به صورت های زیر می باشد: ۱-دادن کتاب بصورت امانی به […]