محتوا_منوی اصلی

ایتام و امور خیریه مسجد

امور ايتام ومستمندان مسجد جامع حضرت حجه ابن الحسن عجل ا… به عنايت خداوند واهل بيت عليهم السلام يكي از كارهاي بزرگ مسجدجامع حضرت حجه ابن الحسن عجل ا… ايجاد  امور ايتام ومستمندان توسط امام جماعت مسجد مي باشد.كه اين واحد 15 خانواده مستمند وايتام را حدود دو سال است تحت پوشش خود دارد وبا […]

محتوا_منوی اصلی

ایتام و امور خیریه مسجد

امور ايتام ومستمندان مسجد جامع حضرت حجه ابن الحسن عجل ا… به عنايت خداوند واهل بيت عليهم السلام يكي از كارهاي بزرگ مسجدجامع حضرت حجه ابن الحسن عجل ا… ايجاد  امور ايتام ومستمندان توسط امام جماعت مسجد مي باشد.كه اين واحد 15 خانواده مستمند وايتام را حدود دو سال است تحت پوشش خود دارد وبا […]

محتوا_منوی اصلی

کتابخانه مسجد

  کتابخانه شهيد سلطاني وابسته به مسجد جامع حضرت حجه ابن الحسن عجل ا… الحمد لله از سال 1380 به بعد كتابخانه مسجد فعاليت خود را آغاز نمود .كه اين كتابخانه بيش از 5000جلد كتاب مختلف در موضوعات مختلف در خود جادارد..نحوه فعاليت كتابخانه به صورت های زیر می باشد: 1-دادن كتاب بصورت اماني به […]

محتوا_منوی اصلی

کتابخانه مسجد

  کتابخانه شهيد سلطاني وابسته به مسجد جامع حضرت حجه ابن الحسن عجل ا… الحمد لله از سال 1380 به بعد كتابخانه مسجد فعاليت خود را آغاز نمود .كه اين كتابخانه بيش از 5000جلد كتاب مختلف در موضوعات مختلف در خود جادارد..نحوه فعاليت كتابخانه به صورت های زیر می باشد: 1-دادن كتاب بصورت اماني به […]