اجتماعی دهه ی فجر

۱۴ بهمن در تاریخ انقلاب اسلامی چگونه گذشت

این صفحه به حوادث و اتفاقات روز ۱۴بهمن سال ۱۳۵۷ میپردازد. از مهمترین وقایع این روز می توان به تشکیل دولت موقت استعفا نمایندگان مجلس و شهردار تهران اشاره کرد. کوچه ها و خیابان های اطراف مدرسه علوی در روز ۱۴ بهمن از صبح زود پپذیرای سیل مشتاقان امام بود. حضرت امام نیز با حضور […]

اجتماعی دهه ی فجر

حال و هوای انقلاب در ۱۳بهمن

این صفحه به اتفاقات روز ۱۳بهمن سال ۱۳۵۷ میپردازد. که به مهم ترین آن به اعتراضات دانشجویانی ایرانی در آمریکا می توان اشاره کرد. چرا امام (ره) در مدرسه ی علوی با دوستداران خود ملاقات کرد؟ به نقل از imam-khomeini.ir : (در ابتدا مدرسه ی رفاه به عنوان محل اقامت و دیدارهای امام تعین شده […]

اجتماعی دهه ی فجر شخصیت ها و بزرگان

۱۲ بهمن در تاریخ انقلاب اسلامی چگونه گذشت

این صفحه به بازگشت سید روح‌الله خمینی به ایران در جریان انقلاب ۱۳۵۷ ایران که طی آن در ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ سید روح‌الله خمینی پس از ۱۴ سال تبعید از فرانسه به ایران بازگشت اشاره دارد در روز ۱۲ بهمن سال ۵۷ هواپیمای حامل امام خمینی (ره) با نیم ساعت تاخیر در ساعت ۹ […]