اجتماعی دهه ی فجر مقالات_فرهنگ مناسبت ها

21 بهمن در تاریخ انقلاب چگونه گذشت؟

این صفحه به اتفاقات و وقایع روز 21 بهمن سال 57 اشاره دارد. که به مهمترن آن مسلح شدن مردم و وارد شدن نیروی زرهی قزوین به خیابان ها . به دنبال درگیری های 20 بهمن  امروز با شدت بیشتری مردم به خیابان آمدند. در آغازین ساعات بامداد. یکی از سربازان که موفق شده بود […]

اجتماعی دهه ی فجر مناسبت ها

20 بهمن در تاریخ انقلاب اسلامی ایران

این صفحه به وقایع و اتفاقات روز 20 بهمن سال 1357 اشاره دارد. که به مهمترین آن کشته شدن همافران به دست گاردشاهنشاهی می توان اشاره کرد. مهندس بازگارن نخست وزیر منصوب امام خمینی، در یک سخنرانی در دانشگاه تهران رئوس برنامه های دولت خود را روشن کرد. مهندس بازرگان در این سخنرانی گفت: ماموریتی […]

اجتماعی دهه ی فجر مناسبت ها

وقایع و اتفاقات روز 19 بهمن سال 57

این صفحه به وقعایع و اتفاقات روز 19 بهمن سال 1357 اشاره دارد. که به مهمترین آن بیعتهمافران با با امام (ره) اشاره کرد. در این روز به دنبال دعوت و تشویق روحانیون مبارز و سایرگروه های مذهبی از مردم. راه پیمایی عظیمی در کشور راه افتاد. در تهران مردم از خیابان های نیروی هوایی، […]

اجتماعی دهه ی فجر

15 بهمن در تاریخ انقلاب اسلامی چگونه گذشت

این صفحه به وقایع و حوادث روز 15 بهمن سال 57 می پردازد که به مهمترین وقایع روز می توان به اعتصاب کارمندان نخست وزیری اشاره کرد. به دنبال جلسه شوراي انقلاب در 14 بهمن ـ كه نخست وزيري دولت موقت به مهندس بازرگان پيشنهاد شده بود. ـ اين شورا براي گرفتن جواب از وي […]