دفاع مقدس

نبرد تن و تانک روی جاده اهواز- خرمشهر

حمله‌ای که بعثی‌ها پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران، به جبهه‌های جنوب انجام دادند، غافلگیرانه و برق آسا بود. تنها در عرض چند ساعت عراقی‌ها توانستند تانک‌هایشان را روی جاده اهواز- خرمشهر مستقر کنند و هر سنگر و خاکریزی را که سر راهشان بود، به آتش بکشند. در حالی که جبهه‌ها از کمبود […]