بسیج

پایگاه بسیج شهید باهنر، در سال ۱۳۶۱ هنگام جنگ تحمیلی تشکیل شد . اولین فرمانده آن آقای قدرت الله تاجیک بود که بعد از ایشان به ترتیب آقایان: شهید غلامرضا خراسانی حاج اسماعیل فریدونی .حسین محمدی . علی دهقان و فعلا آقای حاج احمد کاظمی می باشد. که این پایگاه الان فعال وجزء پایگاههای نمونه در سطح کرج می باشد..الان دارای عضو فعال می باشد واز بین برادران عضو می پذیرد.

فرمانده پایگاه شهید باهنر : حاج احمد کاظمی

ومسئول فرهنگی آقای سعید طاهری: