مقالات_نماز

نماز در ایینه قرآن

نماز در آیینه قرآن نماز بازدارنده از فحشاء و منکرات سوره عنکبوت ، آیه :۴۵اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهی  عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون هر چه را از این کتاب بر تو وحی شده است تلاوت کن و نماز بگزار ،که نماز آدمی را از […]