اجتماعی دهه ی فجر مناسبت ها

۲۰ بهمن در تاریخ انقلاب اسلامی ایران

این صفحه به وقایع و اتفاقات روز ۲۰ بهمن سال ۱۳۵۷ اشاره دارد. که به مهمترین آن کشته شدن همافران به دست گاردشاهنشاهی می توان اشاره کرد. مهندس بازگارن نخست وزیر منصوب امام خمینی، در یک سخنرانی در دانشگاه تهران رئوس برنامه های دولت خود را روشن کرد. مهندس بازرگان در این سخنرانی گفت: ماموریتی […]

اجتماعی دهه ی فجر مناسبت ها

وقایع و اتفاقات روز ۱۹ بهمن سال ۵۷

این صفحه به وقعایع و اتفاقات روز ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ اشاره دارد. که به مهمترین آن بیعتهمافران با با امام (ره) اشاره کرد. در این روز به دنبال دعوت و تشویق روحانیون مبارز و سایرگروه های مذهبی از مردم. راه پیمایی عظیمی در کشور راه افتاد. در تهران مردم از خیابان های نیروی هوایی، […]

اجتماعی دهه ی فجر

۱۵ بهمن در تاریخ انقلاب اسلامی چگونه گذشت

این صفحه به وقایع و حوادث روز ۱۵ بهمن سال ۵۷ می پردازد که به مهمترین وقایع روز می توان به اعتصاب کارمندان نخست وزیری اشاره کرد. به دنبال جلسه شورای انقلاب در ۱۴ بهمن ـ که نخست وزیری دولت موقت به مهندس بازرگان پیشنهاد شده بود. ـ این شورا برای گرفتن جواب از وی […]

اجتماعی دهه ی فجر

۱۴ بهمن در تاریخ انقلاب اسلامی چگونه گذشت

این صفحه به حوادث و اتفاقات روز ۱۴بهمن سال ۱۳۵۷ میپردازد. از مهمترین وقایع این روز می توان به تشکیل دولت موقت استعفا نمایندگان مجلس و شهردار تهران اشاره کرد. کوچه ها و خیابان های اطراف مدرسه علوی در روز ۱۴ بهمن از صبح زود پپذیرای سیل مشتاقان امام بود. حضرت امام نیز با حضور […]