درباره مسجد

درباره مسجد جامع

آدرس : کرج – میدان مادر – خیابان خیام شرقی – مسجد جامع حجت ابن الحسن(عج)